×

Adatkezelési szabályzat

Down

1. Adatvédelmi szabályzatunk áttekintése

Általános tudnivalók

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor weboldalunkra látogat. Személyes adatnak minősül bármilyen olyan információ, amely alapján Ön személyesen beazonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információt a szöveg alatti adatvédelmi szabályzatunkban talál.

Adatgyűjtés a weboldalunkon

Ki a felelős az ezen a weboldalon végzett adatgyűjtésért?

A honlap adatainak feldolgozását a honlap üzemeltetője végzi. Elérhetősége az Impresszumban és lent, az "Adatkezelőre vonatkozó megjegyzések" alatt található.

Hogyan történik az adatainak gyűjtése?

Az Ön adatait egyrészt akkor gyűjtjük, amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, amikor kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Másrészt az informatikai rendszerünk automatikusan gyűjti adatait, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat. Ezek elsősorban műszaki adatok, mint pédául a böngésző, az operációs rendszer vagy a weboldal felkeresésének időpontja. Ezen adatok begyűjtése a weboldalra történő belépéskor automatikusan történik.

Mire használjuk fel az Ön adatait?

Egyes adatokat a weboldalunk megfelelő működése érdekében gyűjtjük. Más adatok gyűjtése segítenek a felhasználói szokások elemzésében. Megint más adatok gyűjtése szerződéskötést megelőző vagy szerződéses intézkedések céljából történik, például a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

Milyen jogai vannak az Ön adatait illetően?

Önnek bármikor jogában áll, hogy költségmentesen információt kapjon a tárolt adataival kapcsolatban azok eredetéről, azok gyűjtésének céljáról és azokról, akik megkapják az adatokat. Ezenkívül Önnek jogában áll kérni az adatok helyesbítését, letiltását vagy törlését. Amennyiben ezekkel a jogokkal élni kíván, vagy ha bármilyen további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet velünk az Impresszumban feltüntetett címen. Önnek jogában áll továbbá panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Elemző eszközök és harmadik fél eszközei

Weboldalunk felkeresése esetén statisztikai elemzés készülhet az Ön böngészési szokásairól, amely elemzés elsősorban a sütik (cookie) használatával és úgynevezett elemző programokkal történik. Önnek módjában áll az elemzést elutasítani, vagy bizonyos eszközök használatának mellőzésével az elemzést megakadályozni. Ezzel kapcsolatban bővebb információ az alábbi adatvédelmi szabályzatban található.

2. A weboldal üzemeltetése

Külső üzemeltető

Weboldalunkat egy külső szolgáltató (tárhelyszolgáltató) üzemelteti. A weboldalunkon gyűjtött személyes adatok a tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek tárolásra. Ezek az adatok elsősorban IP-címek, kapcsolatfelvételi adatok, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, elérhetőségi adatok, nevek, weboldal hozzáférések és egyéb, weboldal által generált adatok.

A tárhelyszolgáltató alkalmazása a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződésteljesítés céljából (GDPR 6. cikk (1) b.) és az online kínálatunknak egy szakszolgáltató általi biztos, gyors és hatékony működtetése érdekében (GDPR 6. cikk (1) f.) történik.

A tárhelyszolgáltató az adatokat automatikusan úgynevezett "szervernaplófájlokban" gyűjti és tárolja, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ez a következőket tartalmazza:

 • A böngésző típusa és verziója
 • Az eszközön futó operációs rendszer
 • A hivatkozó URL címe
 • A hozzáférő számítógép állomásneve
 • A kiszolgálói kérés időpontja
 • Az IP cím

Ezeket az adatokat nem kombinálják más forrásokból származó adatokkal.

A tárhelyszolgáltató csak annyiban kezeli az Ön adatait, amennyiben ez szolgáltatási kötelezettségeink teljesítéséhez és az adatokkal kapcsolatos utasításaink betartásához szükséges.

Tárhelyszolgáltató partnerünk:

Hetzner Online GmbH

Industriestr. 25

91710 Berlin

Telephone: 49 (0) 9831 505-0

E-Mail: info@hetzner.com

 

HRB: 6089, Registergericht Ansbach

Adószám: DE812871812

Képviselői az ügyvezető igazgatók: Martin Hetzner, Stephan Konvickova, Günther Müller

Rendelési adatok feldolgozására vonatkozó szerződés megkötése

Annak biztosítása érdekében, hogy az adatok feldolgozása az adatvédelmi követelményeknek megfelelően történjen, tárhelyszolgáltatónkkal egy, az adatfeldolgozásról szóló megállapodást kötöttünk.

3. Általános és kötelező információk

Adatvédelem

Weboldalunk kezelői az Ön személyes adatainak védelmét rendkívül komolyan veszik. Személyes adatait bizalmasan, valamint a személyes adatok védelméről szóló törvényi rendelkezéseknek és ennek az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

Weboldalunk használata során különféle személyes adatot gyűjtünk be. Személyes információnak minősül minden olyan adat, amelynek segítségével Ön beazonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat tartalmazza azt, hogy milyen információkat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Az adatvédelmi szabályzat azt is tartalmazza, hogy hogyan és milyen célból történik az adatgyűjtés.

Ezúton hívjuk fel figyelmét arra, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás (pl. e-mailben történő kommunikáció) biztonsági kockázattal járhat. Az adatok harmadik fél általi hozzáférése elleni tökéletes védelme nem lehetséges.

Információ az adatkezelőről

Az ezen a honlapon történő adatfeldolgozásért felelős adatkezelő:

Schäfer Trennwandsysteme GmbH
Industriepark 37
56593 Horhausen
Postfach 60
56593 Horhausen

Telefon: +49 (0) 2687 9151-0
e-mail: info@schaefer-tws.de

Az adatkezelő az a természetes, vagy jogi személy, aki a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek, stb) kezelésének céljáról és módjáról egyedül, vagy másokkal közösen döntést hoz.

Adatvédelmi tisztviselő

Cégünk számára külső adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki.

Alexander Schulz
Karst IT GmbH
Am Stadtgraben 3
56626 Andernach

Telefon: +49 (0) 2632 9459-0
e-mail: a.schulz@karst-it.de

Az adatok megőrzésének időtartama

Amennyiben ez az adatvédelmi szabályzat nem határozza meg az adatok megőrzésének konkrét időszakát, az Ön személyes adatait addig tároljuk, amíg az adatkezelés célja a továbbiakban már nem áll fenn. Ha Ön jogszerűen kéri adatai törlését, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha egyéb más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. adótörvény vagy kereskedelmi törvény szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az Ön adatait törlésre kerülnek, miután ezek az okok megszűnnek.

Információ az adatok USA-ba történő továbbításáról

Más eszközök mellett, weboldalunk USA-beli illetőségű cégek eszközeit is tartalmazza. Amikor ezek az eszközök működésbe lépnek, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek az érintett cégek amerikai szervereire. Ezúton hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az USA, az európai uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében nem biztonságos harmadik ország. Az amerikai vállalatok kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ennek következtében nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. titkosszolgálatok) az Ön adatait feldolgozzák, értékelik és  megfigyelési célokra tartósan tárolják amerikai szervereken. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az Ön adatainak feldolgozásához adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő, ha küld nekünk egy nem hivatalos üzenetet e-mailben. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

IAz adatvédelmi jogszabályok megsértése esetén az érintett panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál. Az adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos ügyekben illetékes felügyeleti hatóság az adatvédelmi biztosa annak a szövetségi államnak, ahol cégünk székhelye található. A mi esetünkben illetékes felügyeleti hatóság a következő:

Rajna-vidék-Pfalz tartományi adatvédelmi és információszabadság-jogi biztosa

(The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information of Rhineland-Palatinate)
Postfach 30 40
55020 Mainz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

Telefon: 061 31/208-24 49
Fax: 061 31/208-24 97

e-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az általunk, az Ön belegyezésével, vagy egy szerződés teljesítése során kezelt adatait automatikusan eljuttassuk Önhöz, vagy egy harmadik félhez szabványos, géppel olvasható formátumban. Amennyiben Ön az adatok egy másik adatkezelőhöz való közvetlen továbbítását kéri, erre csak akkor kerülhet sor, ha ez technikailag megvalósítható.

SSL és TSL titkosítás

Ez a weboldal biztonsági okokból, valamint, hogy a bizalmas tartalom, mint például az Ön által nekünk, mint az oldal üzemeltetőjének küldött kérések továbbítása során védelmet nyújtson, SSL, vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, és ugyancsak a címsorban lakat ikon jelenik meg.

Ha az SSL, vagy TSL titkosítás engedélyezett, akkor a nekünk átküldött adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, zárolás és törlés

A törvény értelmében Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor, ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, valamint azok eredetéről, címzettjéről és a feldolgozás céljáról. Önnek szintén joga van ezen adatok helyesbítéséhez, zárolásához, vagy törléséhez. Amennyiben ezekkel a jogokkal élni kíván, vagy további kérdései lennének személyes adatait illetően, az impresszumban található címen bármikor felveheti velünk a kapcsolatot.

A promóciós e-mailek elleni tiltakozás

Ezúton kifejezetten megtiltjuk a jelen weboldal impresszumában közzétett, a weboldalhoz szükséges kapcsolattartási adatoknak a nem kifejezetten kért promóciós és információs anyagok megküldésére történő felhasználását. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy jogi lépést tegyen, ha kéretlen hirdetési anyagot, mint például e-mail levélszemetet (spamet) kap.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek joga van kérvényezni személyes adatainak kezelésének korlátozását. Az Impresszumban feltüntetett címen bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Az adatkezelés korlátozásához való joga az alábbi esetekben áll fenn:

 • Amennyiben Ön vitatja a nálunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzési időszak alatt Önnek jogában áll kérni, hogy személyes adatai kezelését korlátozzák.
 • Amennyiben személyes adatainak kezelése jogellenesen történt, vagy történik, Önnek jogában áll kérni az adatok törlése helyett az adatkezelés korlátozását.
 • Amennyiben már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények gyakorlásához, védelméhez, vagy érvényesítéséhez, Önnek jogában áll kérni az adatok törlése helyett az adatkezelés korlátozását.
 • Amennyiben Ön a GDPR 21. cikk (1) alapján tiltakozott, az Ön és a mi érdekeinket mérlegelni kell.. Mindaddig, amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.
   

Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelését korlátozták, az ilyen adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy azon célokból dolgozhatók fel, mint jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy fontos közérdek alapján az Európai Unióban vagy valamely tagállamban.

4. Adatgyűjtés a weboldalunkon

Sütik (cookie)

A sütik vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára ("munkamenet sütik"), vagy véglegesen tárolódnak ("állandó sütik") az Ön eszközén. A munkamenet sütik a weboldal látogatásának befejezése után automatikusan törlődnek. Az állandó sütiket az Ön eszköze mindaddig tárolja, amíg Ön ki nem törli azokat, vagy amíg böngészője nem törli azokat automatikusan. Állandó sütik használata esetén az Ön hozzájárulását előzetesen egy úgynevezett hozzájáruláskezelő eszközön keresztül szerezzük be. Az eszköz segítségével eldöntheti, hogy melyik sütiket és funkciókat engedélyezi.

A sütiknek különböző funkciójuk van. Számos süti technikailag szükséges, mert nélkülük bizonyos weboldal funkciók nem működnének (pl. kosár funkció, vagy videók megjelenítése). Más sütiket a felhasználói szokások kiértékelésére, vagy a reklámok megjelenítésére használnak.

Ön beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az tájékoztassa Önt a sütik használatáról, valamint hogy egyedi esetekben engedélyezze a sütik használatát, illetve bizonyos esetekben blokkolja a sütik elfogadását, vagy utasítsa el azokat minden esetben. Böngészőjét beállíthatja úgy is, hogy a sütik, a böngésző bezárása után automatikusan törlődjenek. A sütik letiltása korlátozhatja a weboldal egyes funkcióinak használatát.

Az elektronikus kommunikáció engedélyezéséhez, illetve bizonyos, az Ön által használt funkciókhoz szükséges sütik (mint pl. a kosár), a GDPR 6. cikk (1) f. alapján kerülnek tárolásra. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához, hogy a weboldal technikailag hibamentes és optimalizált kiszolgálását biztosítsa. Ha más sütik is tárolásra kerülnek, (mint pl. az Ön böngészési szokásainak elemzésére használt sütik), azokat a jelen Adatvédelmi szabályzatban külön kezeljük.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül tesz fel nekünk kérdéseket, akkor az űrlapon megadott adatokat, beleértve az Ön által megadott elérhetőségeket is tárolni fogjuk annak érdekében, hogy válaszolhassunk kérdéseire, illetve az esetleges további kérdésekre. Ezeket az adatokat az Ön engedélye nélkül nem osztjuk meg.

Ezért a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat csak az Ön hozzájárulásával kezeljük (GDPR 6. cikk (1) a.). Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő, ha küld nekünk egy nem hivatalos üzenetet e-mailben. Hozzájárulásának visszavonása, a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az Ön által, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem kéri annak törlését, vagy nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja meg nem szűnik (pl. kérését teljes egészében feldolgotuk). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a kötelező adatmegőrzési időszakokra vonatkozó rendelkezések - érintetlenül maradnak.

Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldi el nekünk kérdését, az űrlapon megadott adatokat, beleértve az Ön kapcsolattartói adatait is tároljuk annak céljából, hogy kérdésére, illetve a továbbiakban felmerülő kérdésekre válaszoljunk. Ezt az információt az Ön engedélye nélkül senkivel nem osztjuk meg.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok kezelése ezért kizárólag az Ön hozzájárulásával (Általános Adatvédelmi Rendelkezés (DSGVO) 6. cikk, 1. bekezdés, a pontja alapján) történik. Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, amelyhez elegendő e-mailben egy nem hivatalos kérelmet küldenie részünkre. Az Ön visszavonásra vonatkozó kérelme előtt történt adatkezelés továbbra is jogszerűnek minősül.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem kérvényezi azok törlését, vagy nem vonja vissza azok tárolásához való hozzájárulását, vagy a tárolás célja nem szűnik meg (pl. kérésének teljesítése után). A kötelező törvényi rendelkezéseket, különösen a kötelező adatmegőrzés idejére vonatkozó rendelkezéseket ez nem érinti.

Az Ön által, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem kéri annak törlését, vagy nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja meg nem szűnik (pl. kérését teljes egészében feldolgotuk). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a kötelező adatmegőrzési időszakokra vonatkozó rendelkezések - érintetlenül maradnak.

5. Elemző eszközök és hirdetések

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics internetes elemző funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. A folyamat során a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, mint az oldalmegtekintések, a tartózkodás időtartama, a használt operációs rendszer és a felhasználó származása. Ezeket az adatokat a Google egy, az adott felhasználóhoz vagy eszközéhez rendelt profilban összegezheti.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. sütik vagy az eszköz ujjlenyomatozása). A Google által, a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információk általában a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek továbbításra és azokat ott tárolják.

Az elemző eszköz kizárólag az Ön beleegyezésével használható és ennek következtében, a GDPR 6. cikk (1) a. alapján ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.
Az Egyesült Államokba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. További részletek itt találhatók:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

IP anonimizálás

Weboldalunkon aktiváltuk az IP anonimizálás funkciót. Ennek eredményeképpen az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi országában az Egyesült Államokba való továbbítás előtt lerövidíti. A teljes IP cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egyik USA-beli szerverére, ahol azután a lerövidítés történik.  A Google az üzemeltető megbízásából a weboldal Ön általi használatának kiértékelésére, az üzemeltető számára a weboldalon folytatott tevékenységeiről szóló jelentések készítésére, továbbá a weboldal és az Internet használatával összefüggő további szolgáltatások nyújtása céljából fogja felhasználni ezeket az információkat. A Google a Google Analytics keretében a böngészőprogram által átadott IP címet nem kapcsolja össze más adatokkal.

Böngésző bővítmény

Az alábbi linken elérhető böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja azt, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza az adatait: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bővebb információért arra vonatkozóan, hogy a Google Analytics hogyan kezeli a felhasználói adatokat kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi szabályzatát: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Tiltakozás az adatgyűjtés ellen

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja azt, hogy a Google Analytics gyűjtse az Ön adatait. Ezzel beállít egy olyan opt-out cookie-t, amely megakadályozza az adatok gyűjtését a webhely jövőbeli látogatásai során: A Google Analytics letiltása.

Bővebb információért arra vonatkozóan, hogy a Google Analytics hogyan kezeli a felhasználói adatokat kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi szabályzatát: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Rendelési adatok feldolgozása

Szerződést kötöttünk a Google-lal a megrendelési adatok feldolgozására és a Google Analytics használatakor a legszigorúbb német adatvédelmi előírásokat alkalmazzuk.

A Google Analytics által nyújtott demográfiai adatok és érdeklődési körök

A honlapunk használja a Google Analytics "Demográfiai adatok és érdeklődési körök" funkcióját.  Ez olyan jelentések létrehozására használható, amelyek a honlap látogatóinak korára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó információkat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődési körre vonatkozó hirdetéseiből és harmadik fél általi látogatási adatokból származnak. Az adatok nem köthetők konkrét személyekhez. Ön bármikor kikapcsolhatja ezt a funkciót. Ezt a Google fiókjában található megjelenítési beállításoknál teheti meg, vagy általánosan letilthatja adatai gyűjtését a Google Analytics-en keresztül, az "Adatgyűjtés elleni tiltakozás" pontnál leírtak szerint.

Web elemzés Matomo-val (korábban PIKWIK)

Weboldalunkon a felhasználók böngészési viselkedésének elemzésére a Matomo (korábban PIKWIK) nyílt forráskódú eszközt használunk. Ez az eszköz ujjlenyomatozás tecchnológiájának alapján történik. A sütiken keresztül történő klasszikus nyomon követéssel ellentétben itt nem tárolunk állandó sütiket az Ön eszközén. A szoftver csak egy névtelen, ideiglenes munkamenet sütit állít be, amely nem gyűjt személyes adatokat. Ez a munkamenet süti automatikusan törlődik minden alkalommal, amikor Ön visszatér a weboldalra.

Ha a weboldalunk egyes oldalait megnyitja, az alábbi adatok kerülnek tárolásra:

 • A felhasználó hívó rendszerének IP címének 2 bájtja.
 • A felkeresett weboldal
 • Az a weboldal, amelyről a felhasználó a megnyitott weboldalra lépett (utaló)
 • A megnyitott weblapról elért aloldalak
 • A weboldalon eltöltött idő
 • A weboldal megnyitásának gyakorisága

A szoftver kizárólag a weboldalunk szerverein fut, a felhasználók adatainak tárolására csak ott kerül sor. Az adatokat harmadik féllel nem osztjuk meg.

Hozzájárulás visszavonása

Felhasználóinknak lehetősége van arra, hogy weboldalunkon visszavonják hozzájárulásukat, hogy az adatokon az elemzési folyamatot elvégezzék. Ehhez kattintson a megfelelő linkre. Ezáltal egy "opt out sütit" telepítünk a rendszerébe, amely jelzést küld a mi rendszerünknek arról, hogy a felhasználó adatokat ne tároljuk. Ha a felhasználó időközben kitörli a megfelelő sütit a saját rendszeréből, akkor azt újra el kell helyezni.

A Matomo szoftver adatvédelmi beállításairól további információkat az alábbi linken talál: https://matomo.org/docs/privacy/Kérjen tőlünk árajánlatot!

Message not sent: Error uploading files. Please make sure the file type is supported. Max size: 2 MB each.
loading
Továbbított.
×


Kérjen tőlünk időpontot személyes konzultációra!


loading
Továbbított.
×